Addictive Drums para kontakt (Kontakt)

Addictive Drums para Kontakt

Hola colegas de samplesymas.com hoy les traigo, este pack de drums kits sampleados de Addictive Drums, editados y transformados a un formato compatible para kontakt.
Trae treinta y cuatro patches .nki con un peso total de 1.49 gb.


Addictive Drums para kontakt (Kontakt)


Este kit incluye:

Clean:

DW 22x16 Kit.nki
DW Kit.nki
Pearl Sonor Toms Kit.nki
Sonor Kit.nki
Startup Kit.nki
Tama Kit.nki

Distorted:

80s DistBox Kit.nki
Danger Zone Kit.nki
DistCurve Kit.nki

Electronica:

AM-R Kit.nki
Chemical House Kit.nki
Machine Kit.nki
Mr Extreme Kit.nki
Solid Rubber Kit.nki


Funk:

Pearl Ref Room Kit.nki
Pearl Ref No Room Kit.nki
Pearl Ref OH Kit.nki
Pearl Ref OH Room Kit.nki
Pearl Reference Kit.nki


Jazz:

Jazz Brushes:

Premier Jazz Brush Kit.nki
Premier NoRoom Kit.nki
Premier OH Kit.nki
Premier OH Room Kit.nki
Premier Room Kit.nki

Jazz Stickes:

Pearl OH Kit.nki
Pearl OH Room Kit.nki
Premier Kit.nki
Premier NoRoom Kit.nki
Premier Room Kit.nki


Retro:

Black Oyster Kit.nki
Ludwig BlueOyster22 Kit.nki
Ludwig BlueOyster26 Kit.nki
Ludwig Vistalite22 Kit.nki
Ludwig Vistalite24 Kit.nki


Descarga:1 comentarios